Εταιρικό Προφίλ

Προφίλ
Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας εδρεύει στο Δάσος Χαϊδαρίου στην οδό Άνδρου 7. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής φοροτεχνικών – λογιστικών υπηρεσιών καθώς και σε εκδόσεις συντάξεων πάσης φύσεως. Ως επιχείρηση αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώνουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υποθέσεις επιχειρήσεων.

Οι στόχοι μας
Στόχοι μας είναι οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και η δέσμευση να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Οι Υπηρεσίες μας
 

Σε κάθε έναν από τους δυνητικούς μας πελάτες το εύρος των

δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει σπό την σύνταξη και υποβολή μιας φορολογικής δήλωσης On Line έως την ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου σε οικονομικές δραστηριότητες. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας απαιτεί συνεργασία με νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους, αρκετά καλή γνώση της αγοράς και της οικονομικής συγκυρίας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και επίβλεψης της επιχείρησης σας, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία και την έγκυρη λογιστική ενημέρωση.