Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και επίβλεψης της επιχείρησης σας

εξασφαλίζοντας την σωστή λειτουργιά και την έγκυρη λογιστική ενημέρωση.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την μελέτη Συνταξιοδοτικών υποθέσεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στόχος μας είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την συνταξή σας

εως την έκδοσης τις οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης. Συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των πλασματικών

χρόνων για μεγαλύτερη δυνατή προσαύξηση της συνταξής σας. Παρακολουθούμε αναλυτικά την εξέλιξη κάθε σύνταξης

και είμαστε πρόθυμοι να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με αυτήν.

Λογιστικές 

Υπηρεσίες

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης.

Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας .

Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης.

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την επιχείρησή σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε ορίζεται από το νόμο.

Μηχανογράφηση λογιστηρίου .

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου με τη επιλογή του αποτελεσματικού προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες μισθοδοσίας .

Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρησή σας με βάση την μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον κλάδο και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.

Εργατικά / Ασφαλιστικά .

Διανύοντας περίοδο μεγάλων αλλαγών στα εργασιακά θέματα και με βάση την πολυετή εμπειρία μας σε θέματα εργατικού δικαίου, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά γα την επιχείρησή σας.

Φορολογικές 

Υπηρεσίες για Εταιρείες

Σύσταση Eταιριών

αναλάβουμε όλες τι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση κάθε μορφής εταιρειών εξοικονομώντας χρόνο για τους πελάτες μας.

Φορολογικές δηλώσεις

αναλαμβάνoυμε τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων

αναλαμβάνoυμε τις ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησή σας προς Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικούς φορείς καθώς και προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Φορολογικές 

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Δήλωση Εισοδήματος
Δήλωση Ακινήτων Ε9
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δ.Ο.Υ – ΙΚΑ
Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες
Υπολογισμός Τεκμηρίων
Φοροτεχνικές Συμβουλές
Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού